Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

mar Å

Generalforsamlingen 2019

Med 34 fremmødte afholdt Oksbøl Sogneforening generalforsamling, på Oksbøl Friskole. Formanden Poul Erik Nørregård aflagde beretning for det forgangne år. Kassereren gennemgik regnskab og budget.

Læs mere