Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Plakette

Blå-grøn alger på Mjels sø

Fænomenet Blå-grøn alger

Blågrøn alger optræder fra tid til anden i de danske søer, og også jævnligt her i Mjels Sø.

Theis Kragh, biolog og forsker ved Syddansk universitet, er tilknyttet Aage V Jensen Naturfond og undersøger bl.a. vandkvalitet og fiskebestande i Filsø, Bundsø og her i Mjels Sø.

Theis forklarer :

”I de år jeg har fulgt med i udviklingen ved Mjels har der hvert år været blågrønalger i søen. Søens udformning gør, at den ene ende hurtigt bliver varm og kombineret med de relativt høje næringsværdier betyder det gode forhold for blågrønalger. Når opblomstringen så efterfølgende samles ved udløbet i vest grundet vind fra øst, ser det mere voldsomt ud end det er. Søens bundvand bliver iltfrit hvert år (sommer), hvilket betyder at der frigives den fosfor, som er blevet bundet i sedimentet gennem resten af året, hvor der er iltede forhold i bundvandet. Mjels sø er ikke specielt dyb og er samtidig vindeksponeret. Det betyder at bundvandet bliver blandet op i overfladevandet. Og det medfører så, at der hen over sommeren blandes næring op i vandsøjlen, og de varme-elskende blågrønalger stortrives.

Det eneste, der er at gøre, er at sørge for at den eksterne belastning af søerne bliver reduceret og derefter vil søerne indfinde sig i en nye og mindre belastet ligevægt, hvor blågrønalger i masseforekomster vil være et noget mere sjældent syn, selvom de med stor sandsynlighed ikke helt kan undgås i en sø som Mjels.”

Lidt god og interessant viden til jer der ser de flotte farver og undrer jer. Fra AVJNF følger vi søens udvikling tæt, og vi har erkendt at søen er den del af et større system.

Blågrønalger kan være giftige, lad ikke hunden drikke af vandet.

Del på Facebook

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer