Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Forbud mod afbrænding

baalSønderborg Brand & Redning indfører forbud mod afbrænding i hele Sønderborg Kommune. Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke og gælder fra onsdag den 4. juli 2018 kl. 8.00 og indtil videre.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen.

Forbuddet gælder ikke:

– Anvendelse af gasgrill og andre gasdrevne forbrændingsapparater på ikke-brændbar belægning i en radius af 2,5 meter og i en afstand af 5 meter fra bygninger med hårdt tag og 15 meter fra bygninger med stråtag.

– Anvendelse af kulgrill i private haver på ikke-brændbar belægning i en radius af 2,5 meter og i en afstand af 5 meter fra bygninger med hårdt tag og 15 meter fra bygninger med stråtag.

– Anvendelse af kulgrill i erhvervsmæssig sammenhæng på ikke-brændbar belægning i en radius af 2,5 meter og i en afstand af 5 meter fra bygninger med hårdt tag og 15 meter fra bygninger med stråtag. Grillen skal være under opsyn og der skal forefindes en trykvandslukker af typen 21A.

– Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, dog ikke ukrudtsbrændere

Sønderborg Brand & Redning følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på kommunens hjemmeside.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Del på Facebook

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

    National

  • Der er ingen indlæg