Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Generalforsamling i Sogneforeningen

GeneralforsamlingDer indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 på Oksbøl Friskole.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.

2. Årsberetning.

3. Regnskab, budget og kontingent.

4. Indkomne forslag:

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter

 På valg er:

 · Esther Olesen, der modtager genvalg

 · Henrik Christiansen, der modtager genvalg

 Valg af suppleant

6. Valg af revisorer

7. Valg af medlemmer til forskønnelsesudvalg

(2 pers.+ bestyrelsesmedlem)

8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingens pkt. 4 skal være formand Poul Erik Nørgaard eller sekretær Henrik Christiansen, i hænde senest 3 dage før.

Efter generalforsamlingen overrækkes Oksbøl Sogns forskønnelsespris. Efterfølgende er foreningen vært ved et let traktement.

Vi ses – Oksbøl Sogneforening

Del på Facebook

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer