Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Håndtering af Ukraine-konflikten

Sønderborg, den 3. marts 2022

Kære Landsbylaug

Vi oplever, at opmærksomheden er rettet mod situationen i Ukraine – med rette. På initiativ fra to

landsbylaug har Landsbyforum bedt kommunen om at være behjælpelig med at dele information om

mulighederne for at hjælpe til i forbindelse med de flygtninge, som er på vej til Danmark og allerede

ankommet til Danmark, det kan bl.a. ske gennem private initiativer og hjælpeorganisationer.

Nedenstående tekst er samlet sammen på baggrund af en række af de spørgsmål, som Kommunen ofte får

fra de mange henvendelser, som der er for tiden. I er velkomne til at lægge oplysninger ud på de lokale

hjemmesider.

Hvis man har et ledigt værelse/bolig/indkvartering:

Mange er interesserede i at indkvartere ukrainere privat eller tilbyde lokaler feriehuse, foreningshuse mv. til

ukrainske flygtninge.

Sønderborg Kommune har pt. ikke et behov for hjælp til indkvartering, da de råder over en række

indkvarterings-muligheder, som vil blive brugt først. Men har man indkvarteringsmuligheder er man

velkommen til at sende en mail til nawt@sonderborg.dk – skulle behovet opstå, vil man blive kontaktet.

Man kan godt indkvartere ukrainske flygtninge privat, f.eks. ved at tilbyde et værelse, anneks el. lign.

Dog står man selv med udgifter i forbindelse med kost og logi, og som lovgivningen ser ud nu, kan

kommunen ikke tilbyde økonomisk støtte til dette.

– Ukrainere med biometrisk pas (udsted efter 15. januar 2015) kan opholde sig i Danmark i 90 dage

uden at søge om visum.

– Ukrainere med pas der er ældre end 2015 kan opholde sig i Danmark i 90 dage, men skal søge om

visum først.

Når man opholder sig enten visumfrit eller på visum, kan man opholde sig hos venner, familie, være privat

indkvarteret uden at søge om asyl. Man skal heller ikke registrere sig hos politiet ved ankomst til landet.

Dog skal man være opmærksom på, at når man opholder sig i landet på denne måde, er man at betragte

som turist og skal derfor være opmærksom på at reglerne for sundhedstilbud, dagtilbud mv. kan være

anderledes end hvis man søger asyl i landet.

Hvordan situationen for denne del af de ukrainske flygtninge er i forhold til sundhedstilbud, dagtilbud mv.

afventes der stadig en afklaring på hos kommunerne.

Hvis man gerne vil hjælpe som frivillig:

Hvis man er interesseret i at lave frivilligt arbejde kan man kontakte nødhjælpsorganisationer som bl.a. Røde

Kors eller Dansk Flygtningehjælp.

Der kan være mulighed for måske at hjælpe til med modtagelse, venskabsfamilier mv. eller man kan donere

gamle møbler og lignende til deres butikker, som kan blive brugt, når ukrainske flygtninge skal indkvarteres

rundt om i kommunen.

Også de frivillige ”Sønderborg hjælper Ukraine” kan have brug for flere frivillige til at hjælpe til med diverse,

de kan finde på Facebook under navnet ”Sønderborg hjælper Ukraine”.

Hvis man ønsker at vise sympati med Ukraine:

Ønsker man som privat, virksomhed eller offentlig at flage med det ukrainske flag er dette lovligt at gøre

uden at søge om særlig tilladelse til og med d. 16 marts 2022. Herefter skal der igen søges om tillade til at

flage med det ukrainske flag.

Hvis man er meget påvirket af situationen eller kender nogen som er:

Region Syddanmarks psykiatriske akutmodtagelse har oprettet en krisehotline, hvor borgere med ukrainsk

statsborgerskab eller anden tilknytning til Ukraine, som bor i Syd- og Sønderjylland og på Fyn, kan få akut

krisehjælp.

De borgere, der bor i Region Syddanmark og har behov for krisehjælp i forbindelse med krigen i Ukraine, kan

kontakte Regions Syddanmarks krisehotline på tlf. 99 44 50 60

Den er døgnåben, og der ydes akut hjælp og behandling, om nødvendigt også ukrainsk tolkebistand.

Mere information kan fås her:

Mangler man mere viden om rettigheder for ukrainske statsborgere som vil til Danmark kan man blive

klogere på denne side: Ny i Danmark

Man kan også henvise Ukrainere til denne da man her kan få svar på mange af de spørgsmål man måtte

sidde med.

Skulle man ellers have spørgsmål eller andet er I velkomne til at kontakte Ukraine-kontakt Nanna Winther på

27 90 83 04 eller nawt@sonderborg.dk

Del på Facebook

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

    National

  • Der er ingen indlæg