Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Nyt om Oksbøl skov

OksskovMode17

Borgermøde januar 2017
Ny Oksbøl Skov begynder at tage form
Omkring 100 borgere var torsdag 12/1 mødt frem til et opfølgende borgermøde om Oksbøl Skov. Her blev skovens areal og beliggenhed præsenteret sammen med de foreløbige planer for skovens indretning. Temaet for mødet var en forventningsafstemning af både muligheder, økonomi og tidshorisont.

 En foreløbig plan for skovens indretning
Flere af de oprindelige ønsker og ideer kan uden videre implementeres. Det drejer sig bl.a. om ønsker til åbne arealer, spiselige planter som fx nødder, bær og frugt og etablering af nye skovsøer, som med sikkerhed vil blive en del af indretningen af den nye skov. Skoven kommer til at indeholde en grundstruktur med veje, stier og enkelte faciliteter. Ønsker, som fx shelters, ridestier og fugletårne er stadig i spil, hvis der kan etableres partnerskaber om etablering og vedligeholdelse.

 Det videre forløb og tidsplan
I marts 2017 arbejdes der videre med de forskellige dele af projekterne på tre temamøder.

  • 2. marts – Temamøde om stinettet
  • 8. marts – Temamøde om natur og landskab
  • 16. marts – Temamøde om faciliteter og formidling

Møderne kommer til at foregå i tidsrummet 16:00 til 18:00.

Tilmelding skal foregå pr. mail til Jane Ruby Hansen, jrhs@sonderborg.dk senest 27. februar

Den endelige plan for skoven vil blive præsenteret ved et åbent arrangement den 8. juni 2017 i lokalerne ved Østergård Frugt og Bær. En del af arrangementet vil være en tur rundt i skoven uden træer. Efterfølgende sendes planen i høring.

Venlig hilsenOksskovLogo

Del på Facebook

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer