Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Plakette

Omfartsvej ved Mjels

Efter mødet med Peter Hansen den 14. April 2010

Vi viste Peter Hansen lidt af færgetrafikken  i udkanten af Mjels mod Hardeshøj.
Peter Hansen kunne fortælle os, at et enigt byråd havde besluttet at omfartsvejen
ved Mjels er på anlægbudgettet for de næste to år.

Peter Hansen lagde meget kraftigt vægt på at de bløde trafikanter (cyklister og gående)
skal beskyttes.
Derfor skal der laves en tunel under omfartsvejen til cykelstien mellme Mjels og Broballe.

 

Svar fra Peter Hansen: 26. Marts 2010

Repræsentanter for Oksbøl Sogneforening mødes med Peter Hansen Onsdag den 14. April.

Som reaktion på artiklen i Jyske Vestkysten den 16. Marts, har vi har sendt nedenstående til Peter Hansen, formand for Teknisk Udvalg

Vi har også kontaktet JV ang det at vi ikke kendte til planerne for omfartsvejen. Det var en misforståelse fra deres side. 

Til udvalgsformanden for Teknisk Udvalg                                           Broballe, den 21. marts 2010
Peter Hansen

Mjels Omfartsvej
Foranlediget af avisartikel d. 16. marts 2010 inviterer Oksbøl Sogneforening dig og teknisk udvalgs medlemmer til at besøge Mjels i Oksbøl Sogn. Vi vil gerne vise jer landsbyen og omgivelserne og fortælle om vores planer, og hvorfor vi mener, at Mjels Omfartsvej fortsat bør have høj prioritet på kommunens anlægsbudget.

Folk i Mjels er tålmodige.
Det er snart 15 år siden, at Nordborg Byråd indså, at det var nødvendigt at  anlægge en omfartsvej ved Mjels. Trafiksikkerhed og landsbymiljøet havde høj prioritet. Mjels Omfartsvej blev lokalplanlagt i år 2000 og kommunen opkøbte jord, så vejen kunne etableres snarest muligt. Siden blev projektet udsat – senest til anlæggelse i 2011 – øremærkede budgetmidler, sagde man.

Ny kommune – nye planer?
Trafiksikkerhed og landsbymiljø har fortsat høj politisk prioritet, i hvert fald hvis det nyligt fremlagte forslag til Kommuneplan 2009-21 står til troende. Her er Mjels Omfartsvej fortsat optaget på listen over kommende trafikanlæg.

I kommuneplanforslaget lægger politikerne vægt på, at landsbylaugene får et godt samarbejde med kommunens politikere. “Dialogen mellem landsbylaugene og politikerne skal munde ud i gensidig ansvarstagen og i, at alle bliver del af beslutningerne og især implementering af disse”.

Borgerne i Oksbøl Sogn – herunder landsbyerne Oksbøl, Broballe, Mjels og Hardeshøj – er i fuld gang med at lave en lokal udviklingsplan, se www.oksboel.infoland.dk. Til grund herfor lægger vi bl.a. kommune- og lokalplaner.

Borgernes aktive deltagelse i projektet forudsætter helt klart, at vi kan have tillid til de planer og budgetter, som politikkerne har vedtaget.

Hestevogne og -kræfter
Færgevej er en vej, hvor færgetrafikken har højeste prioritet i forhold til den blødere trafik – der er ingen fortov, ingen cykelstriber eller andet, der lægger hindringer i vejen for færgetrafikkens flow.

Færgevej er også landsbygaden, der snor sig gennem Mjels. Her ses kroen, skolen, æ’sprøjtehus, smedjen – elementer med massevis af fortællinger om landsbylivet. Vejen er fra dengang, da det var  hestevogne, der bestemte vejbredde og vejforløb – ikke hestekræfter.

Vi håber, at du tager imod invitationen. Det ville glæde os at vise dig og teknisk udvalg Mjels og omgivelser.

Med venlig hilsen

Oksbøl Sogneforening
v/ Christian Kaack
tlf. 51512625

Fakta
Oksbøl Sogneforening blev stiftet d. 6. maj 1976 som en upolitisk forening
hvis formål er at styrke sognets interesser af såvel kulturel som social og teknisk art.
Sogneforening er godkendt af landdistriktsudvalget som et landsbylaug for borgere i Oksbøl Sogn.

Kopi til JV – Niels Ole Krogh,

Del på Facebook

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer