Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Lokalhistorisk Arkiv

Arkivet startede i 1977 som en underafdeling Oksbøl Sogneforening, da en skare af Oksbøl Sogns beboere besluttede at starte en studiekreds, hvor man ville indsamle gamle billeder og få dem indført i et arkiv. De mødtes i Oksbøl Skoles bibliotek en gang om ugen og begyndte aftenen med at synge en sang fra Højskolesangbogen. Så kom de forskellige fotos frem, og det førte, sammen med den medbragte kaffetår, til mange livlige diskussioner og beretninger. Mængden af billeder voksede aften efter aften og blev efterhånden til en ganske god samling.

De fleste billeder var lånte, så for at arkivet kunne beholde en samling, blev de alle affotograferet, og ejermændene fik deres originale retur, hvis de ønskede dette. Affotograferingen havde samtidig den fordel, at de affotograferede billeder kunne kopieres i en ensartet størrelse, der kunne passe i et arkiveringssystem.

Sammen med de mange billeder blev der også afleveret en mængde skriftligt materiale i form af div. kontrakter, beretninger om lokale hændelser, protokoller og meget andet.

Der var efterhånden kommet så meget stof til huse, at man fandt ud af, at det kunne være sjovt, om der kunne samles stof til en bog omhandlende de nævnte beretninger. Der blev gjort alvor af tanken og i 1980 udkom den første bog med titlen OKSBØL SOGN Historie Fortællinger. Det blev en succes, så et par år senere udkom bind 2, som i 1987 fik følgeskab af bind 3. Der gik så helt til 1996, inden der blev stof til bind 4, der foreløbig er den sidste i serien.

Arkivet har til huse på Færgevej 70, Hardeshøj 6430 Nordborg, hvis man ønsker at besøge arkivet kan man kontakte: Bent Jessen elle Leif Jespersen for at lave en aftale.

Bent Jessen: 9770 3570

Leif Jespersen: 7445 0740

Claus-Jørn Hjelm har en hjemmeside hvor man kan finde materiale fra Oksbøl Sogns Lokalhistoriskearkiv. Klik på nedenstående logo for at komme til hjemmesiden.

Logo

 

 

 

Bent Jessen har registreret alle ejendomme og deres beboere i Oksbøl sogn, klik på nedenstående billede for at komme til Bent Jessen’s hjemmeside.

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer

FACEBOOK

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

FACEBOOK

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer

FACEBOOK