Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Sogne-Nyt

Sådan blev Sogne-Nyt til.

Et udvalg bestående af en kreds af beboere i Oksbøl sogn havde taget initiativet til dannelse af Oksbøl Sogneforening, og torsdag d. 6. maj 1976 blev der på Oksbøl skole holdt stiftende generalforsamling med ca. 80 deltagere.

I april 1977 påtænkte den daværende bestyrelse at lave et sogneblad, der skulle udkomme en gang i kvartalet, og på foreningens første generalforsamling d. 25. april 1977 var der tilslutning til at foreningen arbejdede videre med planerne om et sådant sogneblad. I juni 1977 blev der afholdt et møde med de øvrige foreningsledere i sognet, og hvor samtlige foreninger var repræsenteret. Her vedtog man at udgive et sogneblad 3 gange om året, og at daværende skoleinspektør ved Oksbøl Skole, Knud Nielsen skulle være redaktør, og stå for udgivelsen. Der blev besluttet at bladet skulle udkomme med 8 sider første gang i første uge i september 1977. Bladets navn skulle være Oksbøl-Sogne-Nyt.

Det første nummer af Oksbøl Sogne-Nyt så således ud, og udkom i begyndelsen af  September 1977. Det havde daværende skoleinspektør ved Oksbøl Skole, Knud Nielsen som redaktør.

 

 

 

I september 1982 skiftede Sogne-Nyt udseende, da der kom en ny redaktør på bladet. Det var sognepræst ved Oksbøl kirke, Ole Werth Sørensen som blev den nye redaktør.

Han blev i november 1994 efterfulgt af Kirsten Todsen, der blev bladets nye redaktør. Sogne-Nyt beholdt sit daværende udseende

 

 

I august 1996 skiftede bladet igen udseende, idet der atter kom ny redaktør på bladet. Det var med dette nummer af Sogne-Nyt at Bent Jessen blev bladets nye redaktør

 

 

 

 Bents-Sogne-Nyt16Bent Jessen sluttede som redaktør juni 2016 her ses hans sidste blad.

 

 

 

ForsideI august 2016 skiftede bladet redaktør, det blev John Perry, Oksbøl som overtog redaktørstolen efter Bent Jessen. Her ses John’s første blad.

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer