Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Plakette

Oksbøl Sogneforenings Formål

Oksbøl Sogneforenings formål er:

Upolitisk at virke i alle sager til styrkelse af sognets interesser af
kulturel, social og teknisk art. Samtidigt at være til hjælp og støtte for de folkevalgte råd.

Beboere i Oksbøl Sogn kan være medlemmer af foreningen

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer

FACEBOOK

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

FACEBOOK

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer

FACEBOOK