Oksbøl Sogneforenings formål er:

Upolitisk at virke i alle sager til styrkelse af sognets interesser af
kulturel, social og teknisk art. Samtidigt at være til hjælp og støtte for de folkevalgte råd.

Beboere i Oksbøl Sogn kan være medlemmer af foreningen