Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Fra Tømmerflåde til Ponton.

I forbindelse med Oksbøl sogns udviklingsplaner blev der dannet 5 grupper. En af grupperne havde navnet Tømmerflåde ved Lusig og Hardeshøj.

Gruppen fandt hurtigt ud af at reparation af de eksisterende tømmerflåder ikke var nogen løsning.  Lars Henrik Smidt fra Hardeshøj gik så i gang med at søge midler fra forskellige fonde til en ny tømmerflåde i Hardeshøj og en ny til Lusig.

Det gav resultat, der kom tilsagn fra SE Vækstpulje om 40000 kr. og tilsagn fra Fabrikant Mads Clausens Fond om 10000 kr. Sogneforeningen spædede de sidste penge til, og 2 pontoner blev købt.

Den første ponton blev samlet af medlemmer fra Hardeshøj beboerforening og er søsat og taget i brug.

Ved Lusig strand fik vi hjælp af familien Lund fra Lusigvej og Ulla og Tommy fra Spangsmosevej, samt familien Simonsen fra Tværvej i Nordborg. Pontonen er sat i vandet ud for badebroen ved Lusig strand.

Efterfølgende er det aftalt at Hardeshøj beboerforening passer på pontonen i Hardeshøj og Oksbøl Sogneforening passer på pontonen ved Lusig strand. Dermed er gruppens opgave løst. Stor tak til gruppen.

I forbindelse med udsætning af pontonen ved Lusig, har vi taget sidebroen væk fra badebroen, da der var risiko for at børnene kunne få fingrene i klemme mellem trappen og de pæle, der holder broen fast. Vi arbejder med en ide om en bred sidebro til næste sommer.

 

 

Polle.

Del på Facebook

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer