Strategi – Hvordan nås visionen? Fra mødet den 5.5.2010
 
For at nærme os visionen er det vigtigt, at så mange som mulig kan tage ejerskab til projekterne
at alle deltager, folk på tværs af foreninger, alder, erhverv osv.