Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Handlingsplan / projekter

Handlingsplan / projekter

Lokalt liv / fastholdelse:

Foreningsliv

Juletræsfest

Sct. Hans

Tour de Mjelssø

Strandrensning og badebro

Rabatrensning

Påskemarked

Julemarked

Bedre infrastruktur

Friskolen

Ældreboliger

Frokostjazz

Kirkeliv

Aktivt erhvervsliv

 

Flere turister:

Måske skal der bedre information – foldere, skilte om natur- og kulturoplevelser

Flere stier

Oplysning om bed and breakfast og anden service.

Primitive teltpladser

Påskeudstilling

Gendannelse af Bundssø

 

Tilflyttere

Velkomstpakke

Måske sikre skoleveje

Byggegrunde med plads til hest og høns

Ældreboliger

Friskolen

Annoncører i Sogne-Nyt

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer