Månedsarkiv: april 2018

Ud i naturen

I Sønderborg kommune 2018Ud_i_naturen 2018_1
Der er mange spændende natur arrangementer i Sønderborg kommune nogle af arrangementerne afholdes her i Oksbøl sogn. Download kalenderen: Ud i naturen 2018  Kalenderen kan også ses i Info-huset ved Mjelssø, Broballe

Affaldsindsamling 2018

Søndag den 22. april havde Oksbøl Sogneforening arrangeret den årlige affaldsindsamling. Her på billedet er Bent ved af samle affald langs Næsvejen -og der var gevinst. Vi var 12 personer der samlede ca. 100 kg. affald og ikke mindre end 37 stk. vinflasker alle af samme mærke og med skrueprop. Efterfølgende var der pølse, øl og vand, samt kaffe og kage.

Affaldsind2018-1Affald2018-2 (1) Affald2018-2 (2) Affald2018-2 (3)

Generalforsamling i Sogneforeningen

GeneralforsamlingDer indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 på Oksbøl Friskole.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.

2. Årsberetning.

3. Regnskab, budget og kontingent.

4. Indkomne forslag:

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter

 På valg er:

 · Esther Olesen, der modtager genvalg

 · Henrik Christiansen, der modtager genvalg

 Valg af suppleant

6. Valg af revisorer

7. Valg af medlemmer til forskønnelsesudvalg

(2 pers.+ bestyrelsesmedlem)

8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingens pkt. 4 skal være formand Poul Erik Nørgaard eller sekretær Henrik Christiansen, i hænde senest 3 dage før.

Efter generalforsamlingen overrækkes Oksbøl Sogns forskønnelsespris. Efterfølgende er foreningen vært ved et let traktement.

Vi ses – Oksbøl Sogneforening